Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 30/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 30/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 21/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 21/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 11/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 11/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 04/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 04/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né Thành phố Phan Thiết ngày 03/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né Thành phố Phan Thiết ngày 03/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   123  4  next cuối