Tin tức & Sự kiện

 Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 02/11/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 02/11/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 10/10/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 10/10/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành Phố Phan Thiết ngày 23/09/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành Phố Phan Thiết ngày 23/09/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 09/09/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 09/09/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 09/09/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 09/09/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   1234  next cuối