Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 05/05/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 05/05/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi ngày 05/05/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi ngày 05/05/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 07/04/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 07/04/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   1234  next cuối