Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 06/09/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch Thành phố Phan Thiết ngày 06/09/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống của Viettel và tạm dừng dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022
Thông báo về việc nâng cấp hệ thống của Viettel và tạm dừng dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống của Viettel và tạm dừng dịch vụ đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực xã Phong Nẫm - Thành phố Phan Thiết ngày 22/08/2022
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực xã Phong Nẫm - Thành phố Phan Thiết ngày 22/08/2022

  Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty ...

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 02/08/2022
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 02/08/2022

  Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty ...

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 29/06/2022
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi - Tỉnh Bình Thuận ngày 29/06/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang  đầu back  5  678  next cuối