Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 22/06/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 22/06/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 15/06/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 15/06/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 14/06/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 14/06/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 30/05/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 30/05/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 18/05/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 18/05/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang  đầu back  5  678  next cuối