Tin tức & Sự kiện

Ra quân tuyên tuyền bảo vệ nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất
Ra quân tuyên tuyền bảo vệ nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất

Để bảo vệ thường xuyên nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất. Đoàn cơ sở Công ty kết hợp Phòng cảnh Sát môi trường làm lễ ra quân về việc tuyên ...

Cụm thi đua II tham gia giải việt dã, bóng đá do Đoàn khối tổ chức
Cụm thi đua II tham gia giải việt dã, bóng đá do Đoàn khối tổ chức

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm năm 2017; nhằm tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đoàn ...

Đoàn Cơ sở Công ty tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019
Đoàn Cơ sở Công ty tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện kế hoạch của Đoàn khối về việc tổ chức đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 và được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đoàn cơ sở Công ...

Trang   12  3