Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ví điện tử VNPT Pay

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VÍ VNPT PAY

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân đã chấp hành việc ở nhà, hạn chế di chuyển. Nhằm mang đến khách hàng dịch vụ an toàn và tiện lợi vào thời điểm dịch bệnh, vào tháng 4/2020 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận đã liên kết cùng Ví VNPT Pay triển khai hình thức thanh toán hóa đơn trực tuyến.

1. Thanh toán qua ứng dụng VNPT Pay

Khách hàng vui lòng tải ứng dụng VNPT Pay trên App Store hoặc Google Play.

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNPT Pay,  từ trên ứng dụng chọn tới mục “Hóa đơn”.

Bước 2: Chọn tới dịch vụ “Tiền nước” trên giao diện Hóa đơn.

Bước 3: Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ: CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

Bước 4: Nhập Mã khách hàng để tra kỳ cước và nhấn Tiếp tục.

Bước 5:  Kiểm tra thông tin nợ cước và bấm “Tiếp tục”.

Bước 6: Chọn hình thức thanh toán: Ví VNPT Pay, Thẻ/Tài khoản nội địa.

* Lưu ý: Tại bước 6. Chọn hình thức thanh toán

Tùy thuộc vào số tiền thanh toán của hóa đơn mà hệ thống sẽ hiển thị các hình thức thanh toán tương ứng cho khách hàng, nếu số tiền thanh toán:

  • Nhỏ hơn 30.000 VNĐ: Ứng dụng sẽ chỉ hỗ trợ thanh toán qua Ví điện tử.
  • Từ 30.000 VNĐ: Ứng dụng hỗ trợ thanh toán qua: Ví điện tử, Tài khoản liên kết và tài khoản/thẻ ngân hàng nội địa.
  • Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ thanh toán qua Thẻ quốc tế. 

* Danh sách các ngân hàng Liên kết

   Khi khách hàng thực hiện thanh toán từ Ngân hàng liên kết sẽ giúp giảm thời gian thao tác trên hệ Interbanking, Mobile banking… của ngân hàng.

* Danh sách ngân hàng Nội địa khác có hỗ trợ thanh toán trên ứng dụng VNPT Pay

   Khi khách hàng thanh toán từ Tài khoản/Thẻ nội địa thì tùy từng ngân hàng hệ thống sẽ hiển thị giao diện thuộc hệ thống ngân hàng như Internet banking, Mobile banking…để khách hàng thực hiện nhập các thông tin trong quá trình thanh toán cước.

Bước 7:  Xác nhận thanh toán, nhập mã OTP để hoàn tất quá trình thanh toán.

Bước 8: VNPT Pay tiến hành trừ tiền khách hàng và gửi thông báo thành công trên ứng dụng.

* Lưu ý: Nếu khách hàng thực hiện thanh toán trên Website thì thao tác nhập mã OTP để xác thực là bắt buộc. Trên ứng dụng VNPT Pay phụ thuộc vào số tiền nước khách hàng thanh toán và hạn mức thanh toán từ Ví VNPT Pay không cần nhập OTP mà khách hàng đã thiết lập trong mục cài đặt của ứng dụng mà hệ thống sẽ gửi mã xác nhận OTP về cho khách hàng.

2. Đăng ký tự động thanh toán tiền nước trên App VNPT Pay

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, khách hàng tiến hành vào mục Cá nhân.

(Bên phải góc dưới màn hình)

Bước 2: Chọn tới mục “Thanh toán tự động”

Bước 3:  Từ giao diện Thanh toán tự động. Khách hàng vui lòng nhấn vào mục “Thêm mới hóa đơn”.

Bước 4: Ở giao diện Thêm mới hóa đơn, Khách hàng chọn tới dịch vụ “Tiền nước”.

Bước 5: Khai báo thông tin thanh toán tự động

+ Tại mục Đơn vị: Chọn tên đơn vị: CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

+ Nhập thông tin Mã danh bạ.

Bước 6: Kiểm tra thông tin đăng ký của Mã khách hàng mà khách hàng vừa nhập.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công như sau:

Hàng tháng, hệ thống sẽ kiểm tra nợ của hóa đơn và gửi thông báo nhắc nợ tới khách hàng qua Sms, Notify hoặc Email và tự động trích thanh toán hóa đơn khi khách hàng phát sinh cước mới.

4. Thông tin hỗ trợ

- Các vấn đề liên quan đến dịch vụ VNPT Pay, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

 + Số Hotline: 18001091 (nhánh 6)

 + Gửi thông tin về địa chỉ: cskh.vnptpay@vnpt.vn

- Mọi ý kiến liên quan đến CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận. Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE:0252.3828.678