Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 15h00 Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực gồm biệt thự Minh Thành, Victoria, du lịch Phú Hải, Romana, Cát trắng, Siva và các hộ trên tuyến.

Lý do: Sửa chữa bể ống HDPE D200 trên tuyến đường Nguyễn Thông

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kính đề nghị quý khách hàng trong các khu vực nêu trên có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng và mong nhận được sự thông cảm.

Trân trọng.