Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 9h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực từ phường Phú Hải ra đến phường Hàm Tiến.

Lý do: Sửa chữa xì bể ống D300 HDPE tuyến đường Nguyễn Thông

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kính đề nghị quý khách hàng trong các khu vực nêu trên có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng và mong nhận được sự thông cảm.

Trân trọng.