Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 15h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực từ Chùa Bửu Sơn đến Mũi Né

Lý do: xì bể ống D315 đường Nguyễn Thông

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kính đề nghị quý khách hàng trong khu vực nêu trên có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng và mong nhận được sự thông cảm.

Trân trọng.