Thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác thay đồng hồ DN 150. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo  ngưng cung cấp nước :

Khu vực ngưng cấp nước: Xung quanh Khu CN Phan Thiết
Thời gian dự kiến tạm ngưng cấp nước: từ 10h00 đến 16h00 ngày 06 tháng 06 năm 2020.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách hàng. 
Trân trọng.