thông báo tạm ngưng nước để sửa chữa

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo  ngưng cung cấp nước :

Khu vực ngưng cấp nước: Đường QL 1A khu vực Hàm Thấng đoạn từ KM 1698 + 500 đến KM 1698 + 650 ( Vật liệu XD Phương Hoa
Thời gian dự kiến tạm ngưng cấp nước: từ 8h00 đến 15h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách hàng. 
Trân trọng.