Thông báo các hình thức thanh toán tiền nước

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không sử dụng thanh toán bằng tiền mặt) đối với các dịch vụ công :Thuế, điện, nước, học phí, viện phí....

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các hình thức thanh toán tiền sử dụng nước hàng tháng như dưới đây:

Các hình thức thanh toán tiền nước 

Công ty sẽ bắt đầu thực hiện các hình thức thanh toán như trên kể từ hóa đơn kỳ 11/2019.

Trong thời gian từ 11/2019 đến hết tháng 12/2019, BTWASECO vẫn tiến hành song song với hình thức thu tiền tại nhà.

Bắt đầu từ kỳ 01/2020, BTWASECO sẽ không thực hiện thu tiền nước tại nhà của khách hàng. Thay vào đó khách hàng có thể sử dụng một trong các hình thức thanh toán như trên.

Rất mong nhận sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng !