thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu nối các tuyến ống HDPE D63, D110  Hẻm 375 Trần Hưng Đạo + Hẻm 2 Cao Thắng Thành Phố Phan Thiêt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo  ngưng cung cấp nước 

Khu vực ngưng cấp nước: Hẻm 375 Trần Hưng Đạo + Hẻm 2 Cao Thắng thành Phố Phan Thiết
Thời gian dự kiến tạm ngưng cấp nước: từ 09h00 đến 16h00 ngày 10 tháng 09 năm 2020.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách hàng. 
Trân trọng.