Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ Payoo

Kể từ ngày 18/6/2019, các khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận có thể thanh toán tiền nước qua các kênh thanh toán dịch vụ của Payoo (Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt - VietUnion), cụ thể như sau:
I. Mạng lưới cửa hàng, điểm thanh toán của VietUnion trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:
Danh sách Đại lý cập nhật đến tháng 10/2019 (xem chi tiết)

II. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Thanh toán tại hệ thống Đại lý Payoo:

 • Khách hàng cần thanh toán tiền nước của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận có thể đến các hệ thống Đại lý đã liên kết với Payoo để thanh toán.

 • Cung cấp thông tin Mã khách hàng, Loại dịch vụ là “Nước” và Nhà cung cấp là “Bình Thuận” cho nhân viên tại cửa hàng thực hiện thanh toán.

 • Xác nhận thông tin và số tiền, kỳ cần thanh toán

 • Thanh toán và nhận biên nhận từ nhân viên cửa hàng.

 • Sau khi thanh toán qua Payoo tại các điểm thu, Khách hàng sẽ nhận được Biên nhận thanh toán như hình bên dưới, Khách hàng giữ lại Biên nhận thanh toán này để đối chiếu khi cần thiết.

     

 • Ngoài ra, đối với một số đại lý khác sẽ có mẫu biên nhận thanh toán riêng nhưng vẫn đảm bảo các nội dung sau: (i) Mã giao dịch; (ii) thông tin về Logo Payoo và/hoặc câu thông báo “Dịch vụ liên kết với Payoo”; và (iii) Nội dung giao dịch thanh toán: Mã Khách hàng/Dịch vụ/Nhà cung cấp/Số tiền đã thanh toán.

2. Thanh toán Website Payoo:

 • Nhập ID khách hàng/Số danh bộ và Mã xác nhận

 • Chọn kỳ thanh toán

 

 • Kiểm tra thông tin và chọn hình thức thanh toán (Ví điện tử)

 

 • Xác nhận các thông tin và đăng nhập tài khoản Payoo hoặc tài khoản ngân hàng

 

 • Tiến hành thanh toán

 

 • Kết thúc giao dịch

 3. Thanh toán qua ứng dụng Payoo trên thiết bị di động:

 • Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play
 • Chọn mục “Thanh toán hóa đơn”, và chọn Loại dịch vụ là “Nước”
 • Chọn Nhà cung cấp là “Cấp nước Bình Thuận” và nhập “ID khách hàng/Số Danh bộ”

 • Khách hàng chọn kỳ cước muốn thanh toán:

 • Kiểm tra thông tin, tiến hành thanh toán và giao dịch thành công:

 III.CÁC LƯU Ý:

 • Khách hàng khi thanh toán tại các hệ thống Đại lý Payoo có quyền yêu cầu GDV xuất biên nhận thanh toán theo quy định.

 • Các vấn đề liên quan đến dịch vụ Payoo, vui lòng liên hệ số Hotline 1900 54 54 78 hoặc gởi thông tin về địa chỉ email: support@payoo.com.vn

 • Thời gian hoạt động của số Hotline 1900 54 54 78

 • Thứ 2 đến Chủ nhật: 07:00 đến 22:00

 • Để tải hóa đơn điện tử Quý khách vui lòng truy cập website: https://khachhang.btwaseco.com.vn Mọi thắc mắc liên hệ hotline Cấp thoát nước Bình Thuận: 0252.3828.678