Tin tức & Sự kiện

Khánh thành 3 trụ nước uống sạch tại vòi miễn phí phục vụ cộng đồng tại Bình Thuận
Khánh thành 3 trụ nước uống sạch tại vòi miễn phí phục vụ cộng đồng tại Bình Thuận

Sáng ngày 30/05, Công ty Cổ phần cấp Thoát nước Bình Thuận đã phối hợp cùng công ty đầu tư ngành nước DNP Water (DNP Water) tổ chức lễ khánh ...

Khách hàng thanh toán tiền nước bằng tài khoản tiền di động Viettel Money
Khách hàng thanh toán tiền nước bằng tài khoản tiền di động Viettel Money

Khách hàng thanh toán tiền nước bằng tài khoản tiền di động Viettel Money sẽ có cơ hội nhận quà tiền thưởng từ 1.000 đồng đến 10.000.000 đồng cộng vào ...

Tài liệu Dự thảo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022
Tài liệu Dự thảo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Dự thảo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

ĐCS Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận đã tiếp tục hoạt động Tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước sinh hoạt
ĐCS Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận đã tiếp tục hoạt động Tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Đoàn Cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận đã tiếp tục hoạt động Tuyên truyền về ...

Trang   1  234