Tin tức & Sự kiện

Thông báo các hình thức thanh toán tiền nước
Thông báo các hình thức thanh toán tiền nước

Bắt đầu từ kỳ 01/2020, BTWASECO sẽ không thực hiện thu tiền nước tại nhà của khách hàng. Thay vào đó khách hàng có thể sử dụng một trong các ...

Đoàn Cơ sở Công ty tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019
Đoàn Cơ sở Công ty tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện kế hoạch của Đoàn khối về việc tổ chức đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 và được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đoàn cơ sở Công ...

Trang   1  2