Tin tức & Sự kiện

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 15h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực từ Chùa Bửu Sơn đến Mũi Né

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 7h00 đến 12h Thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực từ từ chùa Bửu Sơn ...

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 13h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại khu vực Thôn Hồ Tôm, xã Tân ...

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 9h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực từ phường Phú Hải ra ...

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 15h00 Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực gồm biệt thự Minh Thành, Victoria, ...

Trang   1  234  next cuối