Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 17/04/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 17/04/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 15/04/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 15/04/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 19-20/03/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 19-20/03/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 13/03/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 13/03/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   1  234  next cuối