Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch đường Nguyễn Chí Thanh+Lê Quang Định+Nguyễn Thông Thị Xã La Gi
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch đường Nguyễn Chí Thanh+Lê Quang Định+Nguyễn Thông Thị Xã La Gi

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống khu vực đường Nguyễn Chí Thanh+Lê Quang Định và Nguyễn Thông. Công ty Cổ phần cấp ...

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phường Phú Thủy+Thanh Hải và Đường Nguyễn Thông
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phường Phú Thủy+Thanh Hải và Đường Nguyễn Thông

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống khu vực đường Hùng Vương và đường Nguyễn Thông. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình ...

Thông báo ngưng cấp nước để đấu kết
Thông báo ngưng cấp nước để đấu kết

Để đấu nối hệ thống cho khu vực Phan Thiết. Hạng mục: vùng DMZ_V3

thông báo tạm ngưng nước để đấu kết
thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu nối Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp - Thương Mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm Phan Thiết Bình Thuận

thông báo tạm ngưng nước để đấu kết
thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu nối các tuyến ống HDPE D110 Đường Châu Văn Liêm Thị xã La Gi. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân ...

Trang   1  234  next cuối