Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phường Phú Thủy - TP. Phan Thiết
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phường Phú Thủy - TP. Phan Thiết

   Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty ...

Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 07/04/2022
Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Lagi ngày 07/04/2022

 Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng ...

Trang   1  234  next cuối