Miễn tiền sử dụng nước sạch cho Cơ sở CLTT và hộ nghèo

Tiếp tục miễn tiền sử dụng nước sạch cho Cơ sở cách ly tập trung và hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Thời gian áp dụng: 2 kỳ (kỳ 11/2021 và kỳ 12/2021)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của Quý khách hàng.

Vui lòng xem chi tiết tại đây