Thông báo tạm ngưng cấp nước

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo lịch ngưng cung cấp nước để Quý khách hàng chủ động có phương án dự trữ nước sinh hoạt và sản xuất như sau:
Khu vực ngưng cấp nước: một phần xã Hàm Thắng và một số khu vực lân cận nước sẽ yếu
Thời gian dự kiến tạm ngưng cấp nước: 7h00 đến 15h00 ngày 15 tháng 4 năm 2020.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách hàng. 
Trân trọng.