Ra quân tuyên tuyền bảo vệ nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất

Để bảo vệ thường xuyên nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất. Đoàn cơ sở Công ty kết hợp Phòng cảnh Sát môi trường làm lễ ra quân về việc tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi cho các hộ dân sinh sống xung quanh mương dẫn nước thô tại hồ Cà Giang,  đập Phú Hội. Ngoài ra Đoàn cơ sở còn tổ chức giải bóng đá MiNi 05 người cho tất cả đoàn viên trong đơn vị đã thu hút hơn 100 đoàn viên tham gia