Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 13h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại khu vực Thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, LaGi

Lý do: Sửa chữa bể ống tuyến D100 đường Lê Minh Công

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kính đề nghị quý khách hàng trong các khu vực nêu trên có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng và mong nhận được sự thông cảm.

Trân trọng.