Thông báo tạm ngưng cấp nước

Vào lúc 20h ngày 18/11/2019 Chi nhánh cấp nước Phan Thiết tiến hành lắp đồng hồ tổng. Thời gian cúp nước từ 20h đến 24h, khu vực bị ảnh hưởng gồm các phường nam sông, ( riêng Bình Hưng, Hưng Long, Phú Thủy, Thanh Hải, nước sẽ yếu).

Trân trọng.