Thông báo tạm ngưng cấp nước

Từ 7h00 đến 17h00 Thứ Tư, ngày 04 tháng 12 năm 2019, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực sau: phường Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo, Đức Long; tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Thị Sáu, Phạm Văn Đồng và một số khu vực khác nước yếu.

Lý do: Lắp đặt và đấu nối thiết bị kỹ thuật tại Nhà máy nước Phan Thiết.

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kính đề nghị quý khách hàng trong các khu vực nêu trên có kế hoạch dự trữ nước để sử dụng và mong nhận được sự thông cảm.

Trân trọng.