thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu nối các tuyến ống HDPE D110 Đường Châu Văn Liêm Thị xã La Gi. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo  ngưng cung cấp nước :

hu vực ngưng cấp nước: Đường Châu Văn Liêm - Thị xã La Gi
Thời gian dự kiến tạm ngưng cấp nước: từ 08h00 đến 16h00 ngày 09 tháng 09 năm 2020.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách hàng. 
Trân trọng.