thông báo tạm ngưng nước để sửa chữa + nâng câp hệ thống

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận sẽ tạm ngừng cấp nước tại nhà máy nước Cà Giang. Các tuyến đường Quốc Lộ 1 + khu vực Hàm Thắng + Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm + Khu Công Nghiệp Phan Thiết + các vùng lân cận. Sẽ không có nước

Thời gian tạm ngưng nước cụ thể như sau:

Từ 22 giờ 00 ngày 13 tháng 11 đến 04 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến quý khách hàng được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Mong quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn!