Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực đường Trần Lê - Phan Thiết ngày 7/1/2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận sẽ tạm ngưng cấp nước tuyến đường Trần Lê, thành phố Phan Thiết.

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 ngày 07/01/2022.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý khách hàng được biết và có kế hoạch dự trữ nước.

Mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn!