Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Lagi

Điện lực có lịch cúp điện tại khu vực nhà máy nước Lagi. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận sẽ tạm ngưng cấp nước tại  Lagi gồm: xã Tân Xuân, phường Tân An, Tân Phước, Tân Thiện, Phước Lộc, Phước Hội, Tân Bình, Bình Tân

Thời gian tạm ngưng cấp nước cụ thể như sau:

Từ 7 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến quý khách hàng được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Mong quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn!