Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 22/12/2021

Kính gửi Quý khách hàng!

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận sẽ tạm ngưng cấp nước toàn bộ khu vực thành phố Phan Thiết.

Thời gian: từ 20h00 ngày 22/12/2021 đến 7h00 ngày 23/12/2021.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý khách hàng được biết và có kế hoạch dự trữ nước.

Mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn!