Về việc tạm ngưng cấp nước sạch khu vực Phường Phú Thủy+Thanh Hải và Đường Nguyễn Thông

Để thực hiện công việc cải tạo và nâng cấp đường ống khu vực đường Hùng Vương và đường Nguyễn Thông. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận sẽ tạm ngừng cấp nước tại các phường Thanh Hải, phường Phú Thủy, Đường Nguyễn Thông và một số khu vực lân cận.

Thời gian tạm ngưng nước cụ thể như sau:

Từ 07 giờ đến 17 giờ, ngày 29 tháng 09 năm 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo đến quý khách hàng được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Mong quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này. Chân thành cảm ơn!