Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 01/02/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 01/02/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi ngày 14/01/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thị xã Lagi ngày 14/01/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 10/01/2023
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 10/01/2023

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 27/12/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 27/12/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 14/12/2022
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Thành phố Phan Thiết ngày 14/12/2022

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   12  34  next cuối