Hình thức thanh toán

Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước
Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

Được qui định tại điều 4 khoản 1 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: Khi nhận được hóa đơn tiền ...

Thanh toán tại công ty
Thanh toán tại công ty

Tại văn phòng Công ty và các Xí nghiệp, chi nhánh Cấp Nước tại các huyện có bố trí quầy thu tiền nước cho những khách hàng thường vắng ...

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ Payoo
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ Payoo

Kể từ ngày 18/6/2019, các khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận có thể thanh toán tiền nước qua các ...

Các phương thức thanh toán tiền nước
Các phương thức thanh toán tiền nước

1. Thanh toán tiền nước bằng hình thức Ủy nhiệm chi tự động (Đăng ký ủy quyền cho Ngân hàng trích tài khoản thanh toán của khách hàng tự ...